VSBN & SI'BON gezamenlijk op Sign & Print Expo 2022

Op de Sign & Print Expo (https://www.signprintexpo.nl/) zullen zowel werkgeversorganisatie VSBN als brancheorganisatie SI’BON de beursvloer verrijken met een gezamenlijke stand van 22 tot en met 24 maart.

De VSBN (Verenigde Signbedrijven Nederland) is opgericht in 2003 en heeft in datzelfde jaar direct de eerste Sign-cao opgesteld met vakbond LBV. Als signbedrijven hun eigen identiteit willen behouden en arbeidsvoorwaarden willen hanteren die passend zijn voor de signbranche, kunnen zij met een VSBN-lidmaatschap deze cao toepassen. Zo kunnen zij onder de verplicht gestelde Grafimedia-cao uit. Eind 2021 is de Sign-cao nog hernieuwd door de VSBN, zodat de sector controle blijft houden over zaken als pensioenregelingen en andere arbeidsvoorwaarden. Leden van de VSBN hebben via de algemene ledenvergadering inspraak op de invulling hiervan.

SI’BON bestaat in 2022 alweer 25 jaar en zet zich vanaf de eerste dag in voor de Nederlandse en Belgische signsector. De meer dan 350 aangesloten bedrijven zijn dankzij het keurmerk Erkend Signbedrijf sneller en beter vindbaar voor eindklanten en kunnen terecht bij SI’BON voor brede ondersteuning. Denk aan juridische assistentie, hulp met het opstellen van leveringsvoorwaarden en RI&E en assistentie bij organisatorische vraagstukken. SI’BON voert daarnaast regelmatig salaris-, uurloon- en trendonderzoeken uit, waarvan de resultaten worden gepresenteerd aan de aangesloten bedrijven. Ook organiseert SI’BON regelmatig seminars en workshops over actuele onderwerpen, evenals regiomeetings waar signbedrijven volop kunnen netwerken. Aangesloten bedrijven ontvangen ten slotte een periodieke nieuwsbrief van de organisatie.

De VSBN en SI’BON zetten zich ten slotte sinds jaar en dag in voor de MBO-opleiding tot signmaker, die dankzij hun inspanning sinds 2005 wordt aangeboden bij 15 verschillende scholen door heel Nederland. Zo wordt de kwaliteit van de signbranche niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst gewaarborgd.

Sign & Print Expo Website Sign & Print Expo Website