Het Coronavirus

In Nederland houden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, en het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en geven richtlijnen over (preventieve) maatregelen.

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Was je handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Een veel gestelde vraag is of mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van hun werk moeten worden geweerd.
Het RIVM geeft aan dat dit niet nodig is. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven; zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Omdat andere coronavirussen zich niet via karton etc. verspreiden, is er geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is. Pakketjes uit China, bijvoorbeeld, zijn dan ook geen besmettingshaard.

Aangeraden wordt om regelmatig de actuele informatie van het RIVM te raadplegen. Bij de veelgestelde vragen staan onder meer adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en voor mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.

Volg voor wat betreft reizen naar het buitenland het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt voortdurend aangepast.