Algemene Ledenvergadering donderdag 23 januari 2020

Het bestuur van de VSBN nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 januari 2020 in theater Spant! in Bussum.

De vergadering vangt aan om 12.00 uur en eindigt rond 14.15 uur. Vooraf wordt een lichte lunch aangeboden. De agenda (/content/7821/download/clnt/91489_ALV-VSBN.pdf) bevat behalve de standaard onderdelen waarmee het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden, ook ruimte voor een toelichting op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de Sign-cao.