Pensioenregeling

Het franchisebedrag voor de collectieve pensioenregeling van de VSBN bij Brand New Day wordt per 1 januari 2020 aangepast naar € 14.167,00 (in 2019 was dit € 13.785,00).
Bovendien wordt maximum voor het pensioengevend salaris verhoogd van € 107.593,00 in 2019 naar € 110.111,00.