Longfonds en Long Alliantie Nederland lanceren "Werk en longen check"

ingevoerd op 05-04-2019

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom hebben Long Alliantie Nederland en het Longfonds de Werk en longen check gelanceerd. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan. 
Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, van wie 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Verschillende longziekten, zoals astma, COPD en longkanker, kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen om giftige lasdampen of asbest, ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen tot vervelende gezondheidsproblemen leiden. Denk aan schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof. De effecten zijn verschillend: mensen kunnen allergisch worden, de longen kunnen langzaam vullen (stoflongen) of er kunnen beschadigingen optreden die tot ernstige ziektes zoals COPD en kanker kunnen leiden.

Met de Werk en longen check (https://yourlungsatwork.europeanlung.org/nl/index) kunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie.