Tips aan preventiemedewerkers voor advisering management

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan het management. Maar dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daarom zijn over dit onderwerp nu twee filmpjes gepubliceerd: ”Adviseren aan het management - het opstellen van een advies” en ”Adviseren aan het management - in gesprek gaan”.

In beide filmpjes worden tips gegeven aan preventiemedewerkers over de wijze van voorbereiding op een constructief gesprek met het management.
De filmpjes zijn te bekijken via het YouTube kanaal van inPreventie: www.youtube.com/inpreventie (http://www.youtube.com/inpreventie).