Wettelijke minimumlonen per 1 juli 2018

De wettelijke minimumlonen (WML) worden door het Ministerie van Sociale Zaken elk half jaar aangepast en zijn (zoals verwacht) per 1 juli 2018 weer gestegen.

De minimumlonen voor 18 tot en met 21-jarigen waren vorig jaar al wat meer aangepast. In de tabel (/content/7821/download/clnt/82862_Bedragen_minimumloon_juli_2018.pdf) staan per leeftijd alle bedragen vermeld.

Het wettelijk minimumloon is de ondergrens van wat een medewerker moet verdienen. Dit houdt in dat 7 van de 8 vermelde lonen in de loontabel 2018 van het cao-boekje voor de leeftijden 20 tot en met 23 jaar zijn ingehaald door deze wettelijke regeling. Alleen het loon van € 1639 voor een 23-jarige in FG 3 kan nog worden gehanteerd, voor de overige bedragen dient men de  onderstaande bedragen te hanteren.

In de op deze website gepubliceerde cao (https://www.vsbn.nl/pg-7821-7-4962/pagina/sign-cao.html) zijn de betreffende loonschalen aangepast. in het gedrukte exemplaar van de cao zullen de loonschalen pas worden aangepast na de totstandkoming van de Sign cao die per 1 januari 2019 van kracht zal worden.