Inzicht in kosten en baten van de RI&E

Ieder bedrijf met personeel is op grond van de Arbowet verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te (laten) maken. Hierin worden de arborisico’s geïnventariseerd en wordt een Plan van aanpak gemaakt om deze risico’s te beperken.
Uit een onderzoek naar de kosten en de baten van investeringen in een veilige en gezonde werkplek blijkt dat hiermee niet alleen kosten worden bespaard door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan tevredenheid van de medewerkers en aan de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Steunpunt RI&E (http://www.rie.nl/kostenbaten/).

RIE-300x169 RIE-300x169