Nieuwe Sign cao per 1 juli 2016

ingevoerd op 30-06-2016

De sign cao 2016-2018 is een feit!
Zowel de leden van de VSBN als de leden van de vakbond, LBV, hebben unaniem hun goedkeuring gegeven aan de sign-cao die per 1 juli 2016 van kracht is.
Deze cao is aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2016 van toepassing is op alle (ook al lopende) arbeidsovereenkomsten.
Met name voor contracten afgesloten voor bepaalde tijd betekent dit dat het een en ander gewijzigd is. Zo is de algemene regel dat binnen een maximale periode van twee jaar maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten, maar voor enkele technische functies hebben wij toch een uitzondering in de cao kunnen opnemen, namelijk maximaal zes contracten binnen een maimale periode van vier jaar.
Ook de regels met betrekking tot het aangaan van een contract voor bepaalde tijd met een oproepkracht zijn gewijzigd. In verband hiermee hebben wij voor onze leden een nieuw concept gemaakt voor een arbeidsovereenkomst met een oproepkracht.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.